ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

Τεκμήρια πατρότητας

Το τέκνο που γεννιέται κατά τη διάρκεια του γάμου της μητέρας του τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα το σύζυγο της μητέρας του. Αν το τέκνο γεννηθεί μέσα σε 300 ημέρες από τη λύση ή την ακύρωση του γάμου της μητέρας του, τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον πρώην σύζυγο της μητέρας του.

Αν η μητέρα τελέσει δεύτερο γάμο και το τέκνο γεννηθεί μέσα σε 300 ημέρες από τη λύση ή την ακύρωση του πρώτου γάμου, τεκμαίρεται ότι πατέρας του παιδιού είναι ο δεύτερος σύζυγος. Αν όμως η πατρότητα προσβληθεί, πατέρας του παιδιού τεκμαίρεται ότι είναι ο πρώτος σύζυγος.


(Kopie 1)

Προϋπόθεση προσβολής πατρότητας

Η πατρότητα μπορεί να προσβληθεί αν αποδειχθεί ότι κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης, δηλαδή κατά το διάστημα ανάμεσα στην 300ή και 180ή ημέρα πριν τον τοκετό, η μητέρα του τέκνου δεν συνέλαβε από το σύζυγό της ή ότι ήταν φανερά αδύνατο να συλλάβει από αυτόν π.χ. εξαιτίας ανικανότητας ή απουσίας στο εξωτερικό ή επειδή δεν είχαν σχέσεις.

(Kopie 2)

Πρόσωπα που έχουν δικαίωμα προσβολής πατρότητας

  • Ο σύζυγος της μητέρας, το αργότερο μέχρι 1 έτους από τότε που πληροφορήθηκε τη γέννηση του τέκνου και τα περιστατικά που δικαιολογούν τη μη σύλληψη από αυτόν τον ίδιο, και σε κάθε περίπτωση όχι αν παρέλθουν 5 χρόνια από τον τοκετό
  • Οι γονείς του συζύγου υπό προϋποθέσεις, το αργότερο μέχρι 1 έτους από τότε που πληροφορήθηκαν το θάνατο του γιου τους και τη γέννηση του τέκνου
  • Το τέκνο, το αργότερο μέχρι 1 έτους από την ενηλικίωσή του  
  • Η μητέρα του τέκνου, το αργότερο μέχρι 1 έτους από τον τοκετό ή 6 μήνες από τη λύση ή ακύρωση του γάμου της
  • Ο άνδρας με τον οποίο η μητέρα διατηρούσε, κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης, μόνιμη σχέση με σαρκική επαφή, όχι όμως αν έχουν παρέλθει 2 έτη από τον τοκετό