ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Το συναινετικό διαζύγιο επιλέγεται όταν και οι δυο σύζυγοι δεν επιθυμούν τη συνέχιση του γάμου τους. Σε αυτήν την περίπτωση οι σύζυγοι υποβάλλουν μία αίτηση προς το δικαστήριο, η οποία μπορεί να γίνει από κοινού ή ξεχωριστά (αλλά ταυτόχρονα).

Το δικαστήριο δεν ερευνά το λόγο διαζυγίου ή την υπαιτιότητα για τη διάσπαση του γάμου, αλλά μόνο τη συνδρομή των ακόλουθων προϋποθέσεων:

  • Έγγραφη συμφωνία των συζύγων περί λύσεως του γάμου, η οποία θα πρέπει να υπογράφεται από τους συζύγους και τους δικηγόρους τους ή μόνο από τους δικηγόρους τους εφόσον έχουν ειδικό πληρεξούσιο
  • Διάρκεια γάμου τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την κατάρτιση της συμφωνίας
  • Έγγραφη συμφωνία των συζύγων αναφορικά με τη ρύθμιση της επιμέλειας και επικοινωνίας με τα τέκνα (εφόσον υπάρχουν)